PIC

VÝROBCA PLASTOVÝCH OBALOV
PRE SPOTREBNÝ A LEKÁRENSKÝ TOVAR

NAŠE VÝROBNÉ MOŽNOSTI

  • vyfukovanie plastov HDPE, PETG, PVC
  • vstrekovanie plastov HDPE, ABS, PVC
  • inžinierske výkresy výrobkov a foriem
  • výroba zákazníckych foriem
  • manuálne kompletovanie výrobkov
  • priamy prístup k nálepkám na obaly (papierové, plastové, atď.)

Vaše Výhody

  • nízke náklady vedúce k nízkym cenám výrobkov
  • centrálne umiestnenie v blízkosti väčších trhov
  • výroba vedená vysoko kvalifikovanými inžiniermi a robotníkmi

Kto sme a čo robíme?

Spoločnosť P.I.C. Slovensko vznikla v roku 2003. Jej výrobný program spracovania plastov
nadväzuje na dlhoročnú tradíciu výroby a spracovania plastov v Novobanskom regióne na
strednom Slovensku.

Firma má prístup k rozsiahlym výrobným skúsenostiam a využíva potenciál silnej inžinierskej
základne v regióne, čo dáva predpoklady k výrobe kvalitných obalov pre rôzne druhy
spotrebného tovaru nielen pre domácich, ale aj pre zahraničných klientov. Výhodná logistická
pozícia firmy v strednej Európe umožňuje pružne reagovať na požiadavky klientov a neustále sa
meniaceho trhu na Slovensku aj vrámci Európy.

P.I.C. je schopná dodávať výrobky vyrobené vyfukovaním a vstrekovaním plastov – ako fľaše,
nádoby rôznych tvarov a objemov, vrchnáky a uzávery pre balenie spotrebných tovarov.
Firma má prístup ku zdrojom vysokokvalitných foriem a tak je schopná dodať na mieru vyvinuté
a vyrobené výrobky pri veľmi dobrých dodacích lehotách a za výhodných finančných
podmienok.

V druhej polovici roka 2020 bude firma presťahovaná do nových, moderných priestorov
v priemyselnom parku vo Vígľaši.

Naše portfólio

Správy

Pozývame všetkých našich existujúcich a potencionálnych zákaznikov na návštevu našich nových výrobných priestorov vo Zvolenskej Slatine.
Marec 2008
Nové výrobky vo výrobe - kozmetické fľaše Kosana 250ml and Kosana 500ml.
Október 2008
Predstavujeme nové výrobky Shaver 150ml a Shaver 20ml. 100ml a 50ml verzie sú v procese výroby foriem.
December 2008

Kontakt

P.I.C. Slovakia s.r.o.
Stred 2, Zvolenská Slatina, 962 01 Slovensko

Ing. Juraj Berkeš
telefón: 0905 666 631

Pre ďalšie informácie a prípadné otázky nás prosím kontaktujte:
pic@pic.sk

Close Menu
×
×

Cart