P.I.C. Slovakia s.r.o.

VÝROBCA PLASTOVÝCH OBALOV
PRE SPOTREBNÝ A LEKÁRENSKÝ SEGMENT


VÝROBNÉ MOŽNOSTi

 • vyfukovanie plastových obalov z HDPE, PP, PET-G, PVC
 • vstrekovanie plastov PP, PE, ABS, PVC
 • inžinierske výkresy a návrhy výrobkov a foriem
 • výroba zákazníckych foriem
 • manuálne kompletovanie výrobkov
 • priamy prístup k etiketám na obaly (papierovým a plastovým)
 • plnenie obalov na plniacich linkách

Vaše Výhody

 • nízke náklady vedúce k nízkym cenám výrobkov
 • centrálne umiestnenie v blízkosti väčších trhov
 • výroba vedená vysoko kvalifikovanými inžiniermi a robotníkmi
 • vývoj od projektovej myšlienky až po konečný produkt

Kto sme a čo robíme?

Spoločnosť P.I.C. Slovensko vznikla v roku 2003.

Jej výrobný program sa zameriava hlavne na spracovanie plastov a výrobu finálnych produktov z plastov, pričom nadväzuje na dlhoročnú tradíciu výroby a spracovania plastov.

Firma má prístup k rozsiahlym výrobným skúsenostiam a využíva potenciál silnej inžinierskej základne v regióne, čo dáva predpoklady k výrobe kvalitných obalov pre rôzne druhy spotrebného tovaru nielen pre domácich, ale aj pre zahraničných klientov. Výhodná logistická pozícia firmy v strednej Európe umožňuje pružne reagovať na požiadavky klientov a neustále sa meniaceho trhu na Slovensku aj v rámci Európy.

P.I.C. je schopná dodávať výrobky vyrobené vyfukovaním a vstrekovaním plastov – ako fľaše, nádoby rôznych tvarov a objemov, vrchnáky a uzávery pre balenie spotrebných tovarov. Firma má prístup ku zdrojom vysokokvalitných foriem a tak je schopná dodať na mieru vyvinuté a vyrobené výrobky pri veľmi dobrých dodacích lehotách a za výhodných finančných podmienok.

V máji roku 2021 bola firma presťahovaná do nových, moderných priestorov v priemyselnom parku vo Vígľaši.

Galéria

Kontakt

P.I.C. Slovakia s.r.o.
Vígľaš, Pstruša, č. 698
962 12, Detva

Pre ďalšie informácie a prípadné otázky nás prosím kontaktujte:
Ing. Juraj Berkeš, 0905 666 631, jberkes@pic.sk
Ing. Vladimír Mihálik, 0948 196 820, vmihalik@pic.sk

Zavrieť
×